18 Temmuz 2024

DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI SARALIM

  • PDF

            06 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin acıları hala bitmiş değil. Depremin seçkini, toprak ağaları, sarraflar, fabrikatörler, eşraf, siyaset ve yüksek bürokrat aileleri bu sınıftandır.

            Geleneksel toplumlarda zade ve zede olarak doğulur ve büyük bir olasılıkla öyle kalınır. Zade’nin kökü iktidar ve zenginlik olup zedenin kökü iktidarsızlık ve yoksulluktur. Son derece zor olsa da diploma ve meslek sayesinde, bireysel olarak zadeleşmek mümkündür. Laik ve demokratik  Cumhuriyet bu kast sistemini  ülkemizde  öğretim ve eğitim yoluyla kırmayı hedeflemişti. Bunu 1950’ye kadar büyük ölçüde başardı 27 yılda kazanılan ivme sayesinde bu dönüşüm bir süre daha sürdü.

             Masa ve kasa devlet iktidarın hükümet olmanın simgesidir. Geleneksel toplumlarda masadan olmasa bile kasaya kavuşmanın türlü yolları vardır. Daha önce  sözünü ettiğim diploma ( öğrenim) spor, sahne ( şano) sinema, fuhuş, mafya ve yasadışı işler… bu yöntemle zadeleşmek pek mümkün olmasa da zedelikten kurtulmak mümkündür.

            AKP kitlesinin  zedelikten kurtulma savaşımında  yukarıda saydığım olanakların  bir bölümü mutlaka  yer almıştır,  öteki bölümünün yer alması olasılığı da  epeyce güçlüdür. AKP akıl almaz  bir anomali, uymazlık, aykırılık, anormallik ile masayı  siyasal iktidarı ele geçirdi ve devamında kasayı ele geçirmek için bin bir türlü hokkabazlıklar yaptı. Bunu da büyük ölçüde başardı ama tabanı olmadığı  için kültürel entelektüel  iktidarı ele geçiremedi. Kültürel ve  entelektüel bir tabanı ve yakıtı olmayan   kitleler, iktidarlar son depremde yıkılan binalara benzerler.

            Demek ki masayı ve kasayı ele geçirmek için iktidar olmaya  yetmiyormuş. Midelerle, işkembelerle, atipik, anormal sapkın yöntemlerle birkaç yıl içinde iktidar olunabilir ama akılın aküsü ve akümülatörü olan beyin ve beyni koruyan kafa olmadan, iktidara gelseniz de  iktidar olamazsınız….

            Yazı uzun kapsamlı bir denemeye doğru gidiyor. Burada durup günümüze geleceğim.

            Dinden, İslamcılıktan, bunları kullanan madrabazların üfürüklerinden büyülenen yoksul ve mesleksiz zedeler sayesinde iktidara gelen AKP imam hatip  kökenli sözde bir eltelijansiya yaratıp onlardan yararlanarak ihale yöntemlerini  oynaklaştırarak, mal ve mülk sahiplerine toprak ağalığına  yaslanarak, uluslararası uyuşturucu  mafyasına göz yumarak bir sıra dışı düzen kurmak istedi. İstedi ama bunu sentetik bir malzemeyle yapmaya kalkıştı.

           Ama karşısında organik bir Cumhuriyet vardı. Bu nedenle sonradan görme  bile olsa beyzade olamadı Ancak Nurdağı’nın AKP li müteahhidi Yunus Kaya depremzadeliğin son örneği olarak tarihe geçti.

          AKP bağımsız beyinler tarafından yönetilmediği, bir ortak akıl ‘ın uydusu olduğu için 21 yıllık geçmişini değerlendirecek zekadan yoksun bulunuyor Gene kader ve kasa ortağı müteahhitlere  sarılıyor. Oysa siyasi etik gereği, seçimlere 30-35 gün kalmışken yeni sözleşmeler yapmaması, ihaleler açmaması, temel atmaması gerekmektedir.

         Depremzedeler için geçici  geçici barınaklar sağlansın, sağlıklı bir yuva ortamı yaratsın, o yeter.

        Ve Türk Ceza kanunu’nun 257/1 maddesine göre hesap vereceklerini unutmasınlar. Kalın sağlıcakla!

 

trafik cezası öde kredi kartı ile fatura öde online fatura ödeme fatura öde